Szakterületek

Sportjog

 • Sportszervezetek képviselete hazai- és nemzetközi sportfegyelmi és/vagy más vitarendezési eljárásokban, beleértve a haza és a nemzetközi sport állandó választott bíróságok előtti eljárást is.
 • Sportolók képviselete hazai- és nemzetközi sportfegyelmi és/vagy más vitarendezési eljárásokban beleértve a haza és a nemzetközi sport állandó választott bíróságok előtti eljárást is.
 • Sportegyesület alapítása, bírósági nyilvántartási eljárásban történő teljes körű jogi képviselete az alapításkor és azt követően is
 • Országos sportági szakszövetségkénti nyilvántartásba vétellel kapcsolatos bírósági eljárásban történő teljes körű jogi képviselet ellátása az alapításkor és azt követően is

Cégalapítás, cégeljárás, társasági jog

 • Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.), Betéti Társaság (Bt.), Közkereseti Társaság (Kkt.), és Részvénytársaság (Rt.), valamint Szövetkezet alapítása, alapító okiratának, társasági szerződésének elkészítése, ügyvédi ellenjegyzése
 • Teljes körű jogi tanácsadás és cégbíróság előtti ügyvédi képviselet az elektronikus cégeljárás keretében
 • A társasági szerződések, alapító okiratok módosítása, jogi tanácsadás, jegyzőkönyvek és okiratok elkészítése, ügyvédi ellenjegyzése és jogi képviselet a változás bejegyzési eljárásban
 • Tulajdonrész, illetve üzletrész adásvételi szerződések megszerkesztése és ügyvédi ellenjegyzése
 • Teljes körű cégbírósági ügyintézés
 • Tanácsadás Csődeljárással, felszámolással, végrehajtással kapcsolatos ügyekben

Civil szervezetek alapítása, módosítása

 • Egyesületek, alapítványok alapítása, módosítása
 • közhasznúsággal kapcsolatos teljes körű jogi tanácsadás és bíróság előtti ügyvédi képviselet az elektronikus eljárás keretében

Ingatlan szerződések

 • Adásvételi szerződések, ajándékozási szerződések elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése
 • Földhivatal előtti teljes körű ügyvédi képviselet
 • Közös tulajdonban lévő lakásokkal, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, jogviták, valamint a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ügyek
 • Ingatlanokhoz kapcsolódó haszonélvezeti, használati, és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése
 • Lakások és egyéb ingatlanok bérleti és használati szerződések készítése
 • Birtokviták, valamint elbirtoklással kapcsolatos ügyek
 • Földhasználat, ráépítés

Polgári jogi szerződések

 • Adásvételi, ajándékozási- és csereszerződések elkészítése
 • Kölcsönszerződések
 • Bérleti és használati jogot biztosító szerződések
 • Vállalkozói szerződések és megbízási szerződések
 • Vállalkozási, építési, tervezési szerződések
 • kártérítési ügyek intézése
 • Peren kívüli megállapodások, egyezségek előkészítése és megkötése
 • Hagyatéki szerződések
 • Jogvita esetén jogi képviselet a Közjegyzők és a Bíróságok előtt

Munkajog

 • Munkaszerződések elkészítése, aktualizálása, véleményezése
 • Ügyvédi képviselet munkaügyi vitákban, peres és peren kívüli ügyekben
 • Tanácsadás, képviselet és okiratszerkesztés munkaviszony megszüntetésével kapcsolatosan
 • Munkajogi szerződések, és egyéb okiratok véleményezése, elkészítése,
 • Jogvita esetén jogi képviselet a Bíróságok előtt

Öröklési ügyek

 • Végrendeletek, valamint öröklési és tartási szerződések elkészítése, ügyvédi ellenjegyzése, valamint ezek elhelyezése a központi nyilvántartásba
 • A hagyatéki eljárással, az örökség megszerzésével összefüggő jogi tanácsadás és jogi képviselet a Közjegyzők és a Bíróságok előtt

Személyiségi jogi ügyek

 • Peren kívüli megállapodások, egyezségek előkészítése és megkötése
 • jogi képviselet a Bíróságok előtt

Sajtó-helyreigazítási ügyek

 • jogi képviselet a Bíróságok előtt

Büntetőjog

 • Csődbűncselekmények, költségvetési csalás, jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének bűntette, számviteli rend fegyelmének megsértése, pénzmosás, számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmények, igazságszolgáltatás -, illetve közbizalom-, közélet tisztasága elleni bűncselekmények miatt indult büntető eljárásokban védői képviselet a teljes büntetőeljárás során, illetve magánvádas eljárásokban teljes körű képviselet, valamint egyéb büntető ügyekben sértetti jogi képviselet